...

வீரப்பிறப்பு

15-04-1972

வீரச்சாவு

15-05-1997

கப்டன் கண்ணி (தயாளினி)

சின்னத்துரை ராஜேஸ்வரி 

தோணிக்கல், வவுனியா

நிலை: கப்டன்
இயக்கப் பெயர்: கண்ணி (தயாளினி)
இயற்பெயர்: சின்னத்துரை ராஜேஸ்வரி
பால்: பெண்
முகவரி: தோணிக்கல், வவுனியா
மாவட்டம்: வவுனியா
வீரப்பிறப்பு: 15/04/1972
வீரச்சாவு: 15/05/1997
நிகழ்வு: வவுனியா நெடுங்கேணியில் ஜெயசிக்குறு நடவடிக்கைக்கு எதிரான சமரில் வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: no
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙