...

வீரப்பிறப்பு

14-07-1973

வீரச்சாவு

15-05-1997

கப்டன் யாழ்மொழி

கிருஸ்ணபிள்ளை புஸ்பா 

மாறாஇலுப்பை, நெடுங்கேணி, வவுனியா

நிலை: கப்டன்
இயக்கப் பெயர்: யாழ்மொழி
இயற்பெயர்: கிருஸ்ணபிள்ளை புஸ்பா
பால்: பெண்
முகவரி: மாறாஇலுப்பை, நெடுங்கேணி, வவுனியா
மாவட்டம்: வவுனியா
வீரப்பிறப்பு: 14/07/1973
வீரச்சாவு: 15/05/1997
நிகழ்வு: வவுனியா நெடுங்கேணியில் ஜெயசிக்குறு நடவடிக்கைக்கு எதிரான சமரில் வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: முள்ளியவளை
மேலதிக விபரம்: முள்ளியவளை மாவீரர் துயிலும் இல்லத்தில் இம் மாவீரரின் வித்துடல் விதைக்கப்பட்டுள்ளது.
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙