...

வீரப்பிறப்பு

14-03-1974

வீரச்சாவு

15-05-1997

லெப்டினன்ட் வானதி

கந்தசாமி காந்திமதி 

உருத்திரபுரம், கிளிநொச்சி

நிலை: லெப்டினன்ட்
இயக்கப் பெயர்: வானதி
இயற்பெயர்: கந்தசாமி காந்திமதி
பால்: பெண்
முகவரி: உருத்திரபுரம், கிளிநொச்சி
மாவட்டம்: கிளிநொச்சி
வீரப்பிறப்பு: 14/03/1974
வீரச்சாவு: 15/05/1997
நிகழ்வு: வவுனியா நெடுங்கேணியில் ஜெயசிக்குறு நடவடிக்கைக்கு எதிரான சமரில் வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: வன்னிவிளாங்குளம்
மேலதிக விபரம்: வன்னிவிளாங்குளம் மாவீரர் துயிலும் இல்லத்தில் இம் மாவீரரின் வித்துடல் விதைக்கப்பட்டுள்ளது.
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙