புலிகளின் மும்முனைத் தாக்குதல்

வவுனியாவை அதிர வைத்த புலிகளின் மும்முனைத் தாக்குதல்!

வான் புலிகள் மற்றும் கேணல் கிட்டு பீரங்கிப் படையணி ஆகியவற்றின் துணையுடன் 09.09.2008 அன்று இப்பத்து கரும்புலி வீரர்களும் வன்னி கூட்டுப்படைத் தலைமையகத்திற்குள் ஊடுருவி சிறிலங்கா படையினருக்கு பாரிய அழிவுகளை ஏற்படுத்திருந்தனர்.An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙