லெப் .இளங்கோ


லெப்டினன்ட் இளங்கோ

இத்தூஸ்பிள்ளை மேரிதாசன்
லிங்கநகர், திருகோணமலை.

வீரச்சாவு::-12.05.1985

நிகழ்வு::-திருகோணமலை மூதூர் வெருகல் பகுதியில் சிறிலங்கா படையினர் பதுங்கியிருந்து தாக்கியதில் சயனைட் உட்கொண்டு வீரச்சாவு

images/post/2021/pnB7MjGFjOqxCtLhR7pD.jpg

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙