கப்டன் றெஜி

லெப்டினன்ட் ரொனி

யோசப் சௌந்தரநாயகம்

பரப்பாங்கண்டல், உயிலங்குளம், மன்னார்


வீரப்பிறப்பு::-13.03.1965

வீரச்சாவு::-14.11.1985

நிகழ்வு::-மன்னார் டம்பன் ஆட்காட்டிவெளியில் உலங்குவானூர்தியால் தரையிறங்கிய சிறிலங்கா படையினருடன் சமரின்போது வீரச்சாவுimages/post/2021/2YkTNaz5HuAk6K7HZW25.jpg

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙